Statystyki wydarzeń
i uczestnictwa

Mierz i analizuj swoje webinary.

Przeglądaj i eksportuj szczegółowe informacje na temat webinarów. Wyciągaj na ich podstawie wnioski. Analizuj dane o poszczególnych uczestnikach i wykorzystuj tę wiedzę, aby ulepszać kolejne webinary i ich treść.

Statystyki wydarzeń <br>i uczestnictwa

Statystyki zawierają:

Podsumowanie webinaru

Jak długo trwał webinar, ile osób w nim uczestniczyło i przez jaki czas.

Statystyki uczestnictwa

Skąd pochodzą uczestnicy, jak głosowali w testach i ankietach oraz z jakich urządzeń mobilnych łączyli się z webinarem.

Podsumowania wyników ankiet

Jak uczestnicy głosowali w ankietach.

Ocenę webinaru

Jak uczestnicy ocenili Twój webinar i jakie pozostawili komentarze.

Zobacz wszystkie funkcje

Analizuj skuteczność swoich webinarów i sprawdzaj, jak blisko jesteś osiągnięcia założonych celów.

lub zaloguj się do swojego istniejącego już konta