Typ wydarzenia

Zadbaj o interakcje i skuteczność webinarów

Ciesz się swobodą działania i kontroluj przebieg wydarzenia. Zdecyduj, kto może zadawać pytania lub kiedy rozpocząć dyskusję.

Typ wydarzenia

Webinar

Tylko prezenter może zabierać głos. Uczestnicy słuchają prezentacji, nie mogą jednak zadawać pytań.

Tryb zadawania pytań

Pozwala na moderowaną sesję pytań i odpowiedzi. Uczestnicy zgłaszają chęć zadania pytania, prezenter może udzielić lub odebrać im głos. Tylko jeden uczestnik może mówić.

Spotkanie

Uczestnicy mogą ze sobą rozmawiać. Każdy z nich może brać udział w rozmowie. Ten typ wydarzenia jest dostępny tylko wtedy, gdy liczba uczestników nie przekracza 40.

Tryb prywatny

Dla webinarów z większą liczbą prezenterów. Pozwala prezenterom komunikować się i nie być słyszanymi przez uczestników.

Zobacz wszystkie funkcje

Odkryj wszystkie typy wydarzeń, aby z łatwością zarządzać swoimi interakcjami.

lub zaloguj się do swojego istniejącego już konta